İhracat İlişkisel Pazarlama Oryantasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güt, A. (2019). İhracat İlişkisel Pazarlama Oryantasyonu: Ölçek geliştirme (Doktora tezi). Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ.

Sorumlu Yazar: 
Aytaç Güt
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi ile madde azaltma aşamasından sonra 25 sorudan oluşan toplam 6 faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

Güven faktörünün Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,856 olduğu, İletişim faktörünün Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,775 olduğu, Paylaşılan Değerler faktörünün Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,711 olduğu, Taahhüt Verme faktörünün Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,746 olduğu, İş Yapma Tarzları faktörünün Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,707 olduğu ve Ülkesel İlişkiler faktörünün Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,684 olduğu görülmektedir.