İfade Edilen Üzüntü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özen, A. ve Sümer, N. (2013): Evlilikte kızgınlık, üzüntü ve suçluluk duygularının ifade biçimlerinin ölçümü. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 36-55.

Sorumlu Yazar: 
Ayça Özen
Geçerlik: 

Üç faktörlü çözüm sonunda kadınlar için toplam varyansın % 41.98’ini ve erkekler için toplam varyansın % 45.23’ünü açıklanmıştır. Kadın ve erkelerin faktör uygunluk katsayıları her bir alt boyut için .99 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Alt ölçeklerin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları kadınlar için sırasıyla .92, .90 ve .82, erkekler için ise sırasıyla .92, .92 ve .86’dır.

İletişim: