İdrar Tutamama Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eyigör, S., Karapolat, H., Akkoç, Y., Yeşil, H., & Ekmekçi, Ö. (2010). Quality of life in patients with multiple sclerosis and urinary disorders: reliability and validity of Turkish-language version of Incontinence Quality of Life Scale. Journal of Rehabilitation Research and Development, 47(1), 67. doi: 10.1682/JRRD.2009.08.0132

Sorumlu Yazar: 
Sibel Eyigör
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: