İdrar İnkontinanslı Çocuklarda Hastalığa Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İlbakan-Hanımeli, R. (2011). İdrar inkontinanslı çocuklarda ve ailelerinde yaşam kalitesi ve PinQ’nun Türk çocuklarındaki geçerliliği çalışması (Tıpta uzmanlık). Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Refika İlbakan Hanımeli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: