İçselleştirilmiş Kadın Düşmanlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yaman Sözbir, Ş., Vural, G., & Ünal Toprak, F. (2020). A study for testing the validity and reliability of the Turkish version of the Internalized Misogyny Scale. International Journal of Mental Health and Addiction. DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00257-5

Sorumlu Yazar: 
Şengül Yaman Sözbir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: