İçgörü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akdoğan, R. & Türküm, A. S. (2018). Insight Scale for nonclinical university students: Validity and reliability analysis. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 51(4), 250-262. doi: 10.1080/07481756.2017.1413941

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Akdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: