İç Dış Denetim Odağı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öngen, D. (2003). Denetim Odağı Ölçeği’nin geçerlik güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 35, 436-447.

Sorumlu Yazar: 
Demet Öngen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: