İbadet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erci, B., Karabulut, N., & Ucuzal, M. (2014). Psychometric evaluation of the adapted Prayer Scale in Muslim cancer patients. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 16(8), 495-502.

Sorumlu Yazar: 
Behice Erci
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi ile ölçeğin faktör yapısı analiz edilmiştir. faktör analizi sonucunda, ölçeğin 36 madde ve 3 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:
İbadet ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa tüm ölçek için α=.82 olarak bulunmuştur. Bu sonuç ölçeğin güvenilir olduğunu ifade etmektedir.

İletişim: