Hizmet Ederek Öğrenme Ölçeği-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçükoğlu, A., & Ozan, C. (2015). The short version of service-learning involvement scale: The study of linguistic equivalence, validity and reliability. International Journal of Human Sciences, 12(1), 790- 810. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.2852

Sorumlu Yazar: 
Ceyhun Ozan
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %43.339’unu açıklayan ve 30 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayıları toplam puan için .81, alt boyutlar için sırasıyla .86, .80 ve .84 olarak bulunmuştur.

İletişim: