Hemşirelikte Kariyer Sorunları

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çavmak, D., Atalay, E. ve Söyler, S. (2019). Hemşirelikte kariyer sorunları: Bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1897-1910. doi:10.20491/isarder.2019.713

Sorumlu Yazar: 
Doğancan Çavmak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alpha:0,893
Yapı Geçerliliği: Uyum indeksleri uygun, faktör yükleri 0.40’ın üzerinde.
Kapsam geçerliliği: Yapılmıştır.

İletişim: