Hemşirelik Öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öncü, E., Selvi, H., Vayisoğlu, S. K., ve Ceyhan, H.(2018). Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Cukurova Medical Journal. 43(1), 207-215.

Sorumlu Yazar: 
Emine Öncü
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik kanıtlarını arttırmak için 396 hemşirelik öğrencisinden toplanan yeni verilerle yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, faktör yapısının veriyle uyumlu olduğunu ortaya koymuştur (χ2/ sd= 3.68, RMSEA=0.083, CFI=0.97, NFI=0.96, GFI=0.89, AGFI= 0.86).

Güvenirlik: 

Ölçeğin faktör yükleri 0.93 ile 0.37, düzeltilmiş madde- toplam korelasyonları ise 0.81 ile 0.34 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirliliği, bütüne ilişkin 0.91 ve alt bileşenlerine ilişkin 0.88 ve 0.86’dır.

İletişim: