Hemşirelerde Güven Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yucel, S. C., & Ay, S. (2013). Reliability and validity of a Turkish version of the Trust in Nurses Scale. Social Behavior and Personality. An International Journal, 41(10), 1737-1745.

Sorumlu Yazar: 
Şebnem Çınar Yücel
Geçerlik: 

Geçerlik katsayısı .89’dur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı .81’dir.

İletişim: