Hemşire Ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddetin Belirtilerini Tanımalarına Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baysan-Arabacı, L. ve Karadağlı, A. (2006). Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek geliştirme. Sağlık ve Toplum Dergisi,16 (2), 101-111.

Sorumlu Yazar: 
Leyla Baysan Arabacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: