Helikopter Anne-Babalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Okray, Z. (2016). Helicopter parenting and pelated issues: Psychological well being, basic psychological needs and depression on university utudents. Current Research in Education, 2(3), 165-173.

Sorumlu Yazar: 
Zihniye Okray
Geçerlik: 

Temel Bileşenler Analizi yapıldı. Varyansın %55’i tanımlandı. İki faktör tesbit edildi.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık katsayısı: 0,74
Test-tekrar test: r= 0.805 (p=0.000, p<0.01).

İletişim: