Hata Yönelimli Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çıkrıkçı, Ö., Topkaya, Y., Yılar, B.,ve Zorluoğlu, S.L. (2014). Structural validity of Turkish version of the Error Oriented Motivation Scale (EOMS) for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 3 (4), 1-16.

Sorumlu Yazar: 
Özkan Çıkrıkçı
Geçerlik: 

EOMS faktöriyel yapısının çapraz doğrulamasını desteklemek için, üç alt ölçeğe sahip olması nedeniyle ikinci derece CFA uygulandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.İç güvenilirlik Cronbach’ın Alfa Katsayısı ile değerlendirildi.

İletişim: