Hasta İtibar Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eskigülek, Y. (2018). Palyatif bakım hastalarının ve hemşirelerin itibarlı bakıma ilişkin görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lİsans Tezi). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Eskigülek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: 
PDF: