Hasta Güçlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, N. ve Işık, O. (2018). Hasta Güçlendirme Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 6(1), 21-42. doi: 10.22139/jobs.403021

Sorumlu Yazar: 
Nazlı Kaya
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:Genel Hasta Güçlendirme Cronbach Alfa değeri 0,920 Kimlik/Özdeşlik faktörü için 0,837 Kişisel Kontrol faktörü için 0,746 Karar Alma faktörü için 0,764 Bilme ve anlama faktörü için 0,771 Başkaları ile Etkileşim faktörü için 0,600 olarak bulunmuştur.

İletişim: