Hasta Beklentilerini Yönetme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Miçooğulları, A., Ayberk, B. ve Akbaş, U. (2017). Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 4(2), 76-81.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Miçooğulları
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: