Halkla İlişkiler Mesleki Kaygı Ölçeği (HMKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güler, Ş . (2018). Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleki Kaygılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1046-1072. doi: 10.19145/e-gifder.441006

Sorumlu Yazar: 
Şakir GÜLER
Geçerlik: 

Test-Tekrar Test Güvenirliği
İlgileşim katsayısı 0,93

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa: 0.954

İletişim: