Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Barcakçı, S. ve Caz, Ç. (2018). Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu içinde (s.889-892). Samsun, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Çağdaş Caz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: