Günlük Yaşam İşitsel Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcı, Ö. S. (2020). Günlük Yaşam İşitsel Davranış Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Özge Selen Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: