Gücü Seçme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güney, S. (2011). The Strength Spotting Scale: reliability and validity study in Turkish population. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12,126–132. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.017

Sorumlu Yazar: 
Sevgi Güney
Geçerlik: 

geçerlilik analizi ile analiz ve açıklayıcı temel bileşen faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı ve test tekrar test korelasyon katsayısı hesaplandı. İki buçuk güvenilirlik
warimax rotasyonu ve geçerlilik analizi ile analiz ve açıklayıcı temel bileşen faktör analizi yapılmıştır.