Güç Algısı ve Güç Doyumu Ölçeği (İlişki Güç İndeksi)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toplu-Demirtaş, E., & Fincham, F. (2020). I don’t have power, and I want more: Psychological, physical, and sexual dating violence perpetration among college students. Journal of Interpersonal Violence, 00(0), 1-30. https://doi.org/10.1177/0886260520951319

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Toplu Demirtaş
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğine ile ilgili ayrıntılı bilgiye ölçeğin makalesinden ulaşabilirsiniz.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ile ilgili ayrıntılı bilgiye ölçeğin makalesinden ulaşabilirsiniz.

İletişim: