Gözden Geçirilmiş Dİni Fundementalizm Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altın, M. (2009). A cross-cultural investigation of obsessive compulsive disorder symptomatology: The role of religiosity and religious affiliation (Doctoral dissertation). Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Müjgan Altın-İnözü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: