Genel Okuma Stratejileri Kalibrasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahar, M. A. (2017). 4MAT öğretim düzenine göre gerçekleştirilen üstbilişsel okuma eğitiminin üstbilişsel okuma stratejisini kullanma ve olgusal bilgilendirici metinleri anlama düzeyine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Ali BAHAR
Geçerlik: 

Geçerli

Güvenirlik: 

Güvenilir

İletişim: 
PDF: