Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, D., Atılgan, H. ve Demirci, B. (2003). Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresi Ölçeği-gerçek formunun uyarlama çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12, 56-63.

Sorumlu Yazar: 
Doğan Doğan
Geçerlik: 

Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresi Ölçeği-Gerçek (GKLSÇÖ-G) formunun yapı geçerliğini sağlamak için bir dizi faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda bir madde, yapıyı bozduğundan ölçekten çıkartılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları ölçeğin alt boyutları için 0.61 ile 0.87 arasında ve tüm ölçek için 0.85 düzeylerinde bulunmuştur.

İletişim: