Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cansoy, R., veTuran, S. (2016). Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Cansoy
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin 40 maddeden ve 7 faktörden oluştuğu belirlenmiştir.Daha sonra yedi faktörlü yapının Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile doğrulandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeğinin faktörlerinin güvenirliğine dair hesaplanan Cronbach’s Alpha değerleri .70 ile .80 arasında değerler alırken, ölçeğin tamamına ait Cronbach’s Alpha değeri ise .92 olarak bulunmuştur.

İletişim: