Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuğrul, C. (1994). Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11(36), 25-43.

Sorumlu Yazar: 
Ceylan Tuğrul
Geçerlik: 
Güvenirlik: