Gençlere Yönelik Yaşam Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özmete, E., ( 2008 ), Gençlere Yönelik Yaşam Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik analizi, Milli Eğitim, 36 ( 177 ), 258-270.

Sorumlu Yazar: 
Emine Özmete
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: