Gece Yeme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atasoy, N., Atik,L., Saraçlı Ö., Konuk, N., Ankaralı, H. ve Güriz,O, Akdemir, A.,Sevinçer, G,M. (2014). Gece Yeme Anketi-Türkçe Formunun psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15(3), 238-247.

Sorumlu Yazar: 
Nuray Ulus
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: