Gebelikte İnternet Yoluyla Karar Alma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koyun, A. ve Erbektaş, G. (2018). Gebelikte İnternet Yoluyla Karar Alma Ölçeği. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 12, 25-38. doi:10.17367/JACSD.2018.1.6

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Koyun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: