Futbol Yetilerine İlişkin Dereceleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Deliceoğlu, G. ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, N., (2012). Futbol Yetilerine İlişkin Dereceleme Ölçeğinin güvenirliğinin genellenebilirlik kuramına ve klasik test kuramına dayalı olarak karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 23 1, 1–12.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Deliceoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: