Fiziksel Aktivitelerde Sosyal Destek Ölçeği (FASDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçükibiş, H. F. ve Eskiler, E. (2019). Fiziksel Aktivitelerde Sosyal Destek Ölçeği (FASDÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. S.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20,(2),117-127.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Fatih KÜÇÜKİBİŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: