Fizik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sezgin-Selcuk, G. ve Özkan, G. (2014). Lise öğrencilerinin fizik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 101-127.

Sorumlu Yazar: 
Gamze Sezgin Selçuk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: