Firma Performans Değişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, B. ve Türen, U. (2017). Kurumsal kaynak planlaması projelerinin nihai başarı faktörlerinin firma performansı üzerindeki etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(19), 53-71.

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Türen
Geçerlik: 

Ornekleminde gecerli

Güvenirlik: 

Ornekleminde guvenir

İletişim: