Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuzluk Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Adıgözel, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretimine yönelik pedagojik hoşnutsuzluk düzeylerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Sorumlu Yazar: 
Serçin ADIGÜZEL
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yapılan güvenilirlik çalışmaları sonucunda, ölçeğin ortalama Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0,94 olduğu tespit edilmiştir.