Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Veli Ödev Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deveci, İ. ve Önder, İ. (2013). Fen ve Teknoloji Derslerinde Verilen Ödevlere Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Ölçeklerini geliştirme çalışması. Journal of Turkish Science Education, 10(3), 159-184.

Sorumlu Yazar: 
İsa Deveci
Geçerlik: 

.Bu çalışmada KMO Veli ölçeği için İAÖ=.95, TAÖ=.90 ve DAÖ=.83’dir. KMO testinde bulunan değerin .80 olması çok iyi olarak ifade edilmektedir

Güvenirlik: 

Güvenirliği test etmek için Spearman Brown korelasyon katsayısı incelenmiş ve sadece öğrenci ölçeğinde yer alan TAÖ’de düşük bir değer (.65) bulunurken, diğer alt ölçeklerdeki değerlerin .70’in üzerinde olduğu görülmektedir.

İletişim: