Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, H., Yiğit-Koyunkaya, M., Güler, F. ve Güzey, S. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ccronbach alfa değeri için tutarlılık katsayısı .89, test-tekrar test güvenirlik katsayısı .86 olarak bulunmuştur.

İletişim: