Fen Eğitiminde Problem Çözme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünal, M. ve Aral, N. (2014). Fen eğitiminde problem çözme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitim ve Bilim, 39(176), 267-278.

Sorumlu Yazar: 
Merve Ünal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: