Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Memnuniyet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdoğan, M. ve Uşak, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Memnuniyet Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 35-54.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Erdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: