Fedakarlıkta Algılanan Zarar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Topçu, Ç, ve Tezer, E. (2013). Fedakarlıkta Algılanan Zarar Ölçeği ve Fedakarlık Doyum Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 176-185.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Topçu
Geçerlik: 

Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeklerin tek boyutlu olduğunu göstermiştir. Ölçeklerin birleşme-ayrılma geçerliklerini (convergent-divergent validity) test etmek amacıyla yürütülen çalışmalar her iki ölçeğin de evlilikte bağlanım ve doyum ölçümleriyle beklenen yönde ilişkili olduğunu ve cinsiyet farklılıklarının anlamlı düzeyde olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeklere ilişkin iç tutarlılık katsayıları Fedakarlıkta Algılanan Zarar Ölçeği için .84’tür.

İletişim: