FATİH Projesi’nde Kullanılan Tablet Bilgisayarların Eğitsel Kullanımının Kabulü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çukurbaşı, B., İşbulan, O., & Kıyıcı, M. (2016). Tablet Bilgisayarların Eğitsel Kullanımının Kabulü: FATİH Projesine Eleştirel bir bakış. Eğitim ve Bilim, 41(188). doi:http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6621

Sorumlu Yazar: 
Onur İşbulan
Geçerlik: 

Ölçeğin AFA ve DFA analizlerinde geçerli bir ölçek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam puan ve alt boyutlara göre bulunan güvenirlik katsayısına göre güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

İletişim: