Facebook Kullanım Amaçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Fidan, M. (2019).Development of a scale university students’ Facebook use purposes and an examination in terms of their Facebook use profile. International Journal of Education and Development using ICT(IJEDICT), 15(4), 132-150.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Fidan
Geçerlik: 

Her aşamada uzman görüşü alınmıştır.
Madde havuzu oluşturulmuştur. Bunun için öğrenci görüşleriden de yararlanılmıştır.
Analizler biribirinden bağımsız örneklemler üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Alt boyutlara ve ölçeğin tümüne yönelik güvernilik analizleri yapılmıştır.
Cronbach’s alpha (α) iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır.
Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.

İletişim: