Evlilik Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Derebaşı, I. (2004). Evlilik Doyumu Ölçeği’nin (MSI-R) madde-cevap kuramına dayalı olarak psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve adaptasyon çalışması (Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir). https://
tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Işık Derebaşı
Geçerlik: 

Madde analizleri, Test ve Madde Eğrileri incelenmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre alt ölçeklerin dağılımı, beklenen sonuca uygundur. Her alt ölçek için Fonksiyon Farklılıkları Analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Alt ölçeklerin Cronbach Alfa Güvenilirlik testi sonuçları şöyledir : Konvansiyonellik .86, Genel Duygulanım .93, İletişimde Duygulanım .77, İletişimde Problem Çözme .85, Saldırganlık .82, Birlikte Zaman Geçirme .77, Para Hakkında Anlaşamama .71, Cinsel Doyumsuzluk .81, Rol Uyumu .81, Problemin Ailesel Geçmişi .76, Çocuklarla Doyumsuzluk .59 ve Çocuk Bakımında Çelişkiler .78.