Evlilik Değerleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalkan, M., Balcı Çelik, S., & Tekin-Çatal, M. (2017). Evlilik Değerleri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama çalışması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies (Elektronik). 12(18), 621-636. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12015

Sorumlu Yazar: 
Meliha Tekin Çatal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: