Evde Bakım Hizmetleri Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çoban, M. (2003). Evde bakım hizmetleri konusunda görüş belirleme: Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi doktorları ve hemşireleri üzerinde bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
PDF: