Etkin Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Düvenç, H. (2015). Etkin Katılım Ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 255-267.

Sorumlu Yazar: 
Hülya Güvenç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: