Etkili İletişim Becerileri Ölçeği (EİBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Buluş, M., Atan, A. ve Erten Sarıkaya, H. (2017). Etkili iletişim iecerileri: Bir Kavramsal çerçeve önerisi ve ölçek
geliştirme çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (2), 575 – 590. DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.02.020

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Buluş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: