Etkileşimli Sınıf Yönetimine Hazırbulunuşluk Ölçeği (ESYHBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ölmez, İ. (2018). Etkileşimli sınıf yönetimine ilişkin okul yöneticisi ve öğretmenlerin hazırbulunuşluk durumlarının incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Sorumlu Yazar: 
İlyas ÖLMEZ
Geçerlik: 

0,943

Güvenirlik: 

0,95

İletişim: