Espor İzleyici Talepleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kilci, A. K., & Yalçıner, S. (2020). Espor İzleyici Talepleri Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(4), 1106-1122. doi:10.14687/jhs.v17i4.6087

Sorumlu Yazar: 
Alp Kaan Kilci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
İletişim: